11.4 Halveringstijd en activiteit

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat er bedoeld wordt met halveringstijd en (radioactieve) activiteit. Je kunt met allebei deze grootheden rekenen. Je weet hoe je uit een N-t diagram de activiteit kan bepalen.

Filmpje

Formules:

Maak opgave 19 t/m 23 uit je werkboek