11.4 Kijken naar het heelal

leerdoelen:
Aan het einde van deze les weet je met welke afstanden we meten in het heelal. Je weet wat van sterrenstelsels en van de big bang. Je kent de verschuivingswet van Wien en je kunt hiermee rekenen. Je weet wat het elektromagnetische spectrum inhoud en je kan de fotonenergie berekenen. Je kan verschillende telescopen benoemen.

Filmpje

Formules:

maak opgave 24 t/m 29 in je boek