11.3 Gravitatiekracht

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat de gravitatiekracht is en kun je ermee rekenen. Ook weet je waar de valversnelling vandaan komt en kun je de beweging van planeten verklaren. je weet wat geostationaire satellieten zijn.

Filmpje

Formule:

maak opgave 16 t/m 23 uit je boek