4.1 De eerste wet van Newton

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les ken je de eerste wet van Newton. Je weet wat de gevolgen van een kracht kunnen zijn en je weet wat traagheid is.

Filmpje

er horen geen formules bij deze paragraaf

maak opdracht 1, 3 en 5 uit je tekstboek