3.4 Krachten in evenwicht

Leerdoelen:
Je kan met de parallellogram methode bepalen hoe groot de krachten moeten zijn in een evenwichtssituatie.

Filmpje

maak nu opdracht 22, 23, 26 en 30 uit je tekstboek.