3.3 Krachten ontbinden

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kan je een kracht ontbinden door de parallellogram methode toe te passen. Ook kun je de zwaartekracht van een voorwerp op een helling ontbinden. Dit kan je zowel grafisch doen (door te tekenen dus) maar ook wiskundig.

Filmpje

Formules:

maak opgave 15 t/m 21 uit je tekstboek