6.6 Opwekking en transport van elektrische energie

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je hoe elektriciteit opgewekt kan worden. Je weet wat een elektrochemische cel is en hoe een elektriciteitscentrale aan energie komt. Je weet wat het begrip energiedichtheid inhoudt en je kunt ermee rekenen. Je kan uitleggen waarom bij transport van elektrische energie gebruik wordt gemaakt van hoogspanning.

Filmpje

Er horen geen nieuwe formules bij deze paragraaf.

maak opgave 34 t/m 39 uit je boek