5.4 thermische geleidbaarheid

Leerdoelen:
aan het eind van deze les weet je wat warmtestroom en thermische geleidbaarheid zijn en je kunt ermee rekenen. Je kunt aan de hand van de thermische geleidbaarheid uitleggen of een stof een goede isolator is of niet.

Filmpje

Formules:

Maak opgave 23 t/m 29 uit je boek.