5.2 transport van warmte

leerdoelen
Aan het eind van deze les weet je wat warmtetransport is en kan je ze alle drie benoemen. Ook weet je welk warmtetransport in welke stof kan plaatsvinden. Je kan ook aangeven waarom sommige stoffen isoleren.

Filmpje

er staan geen nieuwe formules in deze paragraaf

Maak opgave 9 t/m 15 uit je boek.