4.6 Momenten in het menselijk lichaam

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een zwaartepunt is en weet je waar er momenten zijn in het menselijk lichaam.

Filmpje

er zijn geen nieuwe formules in deze paragraaf

maak opgave 32 en 34 uit je tekstboek