4.4 Momenten

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat een moment is. Je weet hoe je een arm bepaald en hoe je met momenten moet rekenen.

Filmpje

Formule:

maak opdracht 20 t/m 23 uit je tekstboek