4.3 Valbeweging met luchtweerstand

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je hoe een val met luchtweerstand werkt. Je weet waar de luchtweerstand van afhangt en je kan een v,t diagram van zo’n valbeweging lezen en voorspellen.

Filmpje

Er zijn geen nieuwe formules in deze paragraaf

Maak opgave 13, 15, 16 en 17 uit je tekstboek