4.2 De tweede wet van Newton

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat de tweede wet van Newton is en kan je er mee rekenen.

Filmpje

Formule:

Maak opdracht 6, 7, 8, 10 en 12 uit je tekstboek