3.2 Krachten samenstellen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je krachten samenstellen uit krachten op dezelfde werklijn, of krachten die op hetzelfdepunt werken maar in een hoek staan. Ook weet je wat de nettokracht oftewel de resultante is.

Filmpje!

bij deze paragraaf horen geen formules.

maak opgave 8 t/m 14 in je tekstboek