3.1 Krachten en hun eigenschappen

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je hoe je krachten kunt herkennen. Je weet hoe je de zwaartekracht en de veerkracht kunt berekenen en je weet hoe wrijvingskrachten werken

Filmpje!

De formules:

Maak opdracht 1 t/m 6 in je tekstboek (blz 94 t/m 96)

<3.0 3.2>