6.1 Licht en Beeld

leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat primair licht en secundair licht is, je weet drie eigenschappen van licht en je weet wat splitslichtjes zijn. Je kunt werken met de spiegelwet en een spiegelbeeld construeren. Je kunt uitleggen wat een vergrotingsfactor is.

Filmpje

Formule:
hoek van inval is hoek van terugkaatsing

maak opgave 1, 2, 7, 10 & 11 op blz 183 en 184