6.1 Licht en beeld

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat primair licht en secundair licht is, je weet drie eigenschappen van licht en je weet wat splitslichtjes zijn. Je kunt werken met de spiegelwet en een spiegelbeeld construeren. Je kunt uitleggen wat een vergrotingsfactor is.

Filmpje

Formule:
de hoek van inval = de hoek van terugkaatsing

maak opgave 1,2,5,7,9 & 10op bladzijde 179 en 180.