3.2 Geleidbaarheid en weerstand

Leerdoelen:
je kunt nu:
* uitleggen hoe geleidbaarheid en weerstand de stroomsterkte beïnvloeden
* rekenen met de formules voor geleidbaarheid en weerstand
* uit een U,I diagram de geleidbaarheid en weerstand bepalen

Filmpje geleidbaarheid
Filmpje weerstand

Formules

maak opgave 22 t/m 25, 28 en 29