3.1 Elektriciteit en lading

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je:
* uitleggen wat elektrische stroom is
* uitleggen wat spanning is
* uitleggen wat nodig is voor een blijvende elektrische stroom
* in een stroomkring de richting van de stroom en van de elektronen aangeven

Filmpje spanning
Filmpje stroomsterkte

maken vraag 1 t/m 12