1.4 Druk

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les weet je wat druk is, en kun je er mee rekenen.

Filmpje

Formule:

huiswerk: maken alle opdrachten op bladzijde 26